ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Społeczna odpowiedzialność

Firma Elmontaż Sp z .o.o działa na rynku branży elektroenergetycznej od wielu lat. Wraz z budowaniem marki i strategii rozwoju zwraca się uwagę na potrzeby społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Działania przedsiębiorstwa są nie tylko skierowane na aspekty ekonomiczne i finansowe, ale również na kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej poprzez wsparcie przede wszystkim lokalnych przedsięwzięć. 
Działając na rzecz dobra naszej lokalnej społeczności wspomagamy finansowo działania charytatywne, wspieramy uzdolnionych sportowców, pomagamy w tworzeniu i usprawnianiu warunków uprawiania sportu dla młodzieży oraz przyczyniamy się do zwiększenia świadomości związanej z ochroną środowiska. Co roku wraz z pracownikami wspieramy placówki opiekuńczo wychowawcze. Jesteśmy świadomi naszego otoczenia i jego potrzeb.