ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

W 2020 r. firma Elmontaż Sp. z o.o. przy współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku–Białej rozpoczęła realizację współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prac badawczo rozwojowych nad projektem pod nazwą:

 

„System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego “

 

Rezultatem projektu będzie system monitoringu SafeCross, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów kolejowych kategorii D.

Przejazdy kategorii D to ok. 60,3 % wszystkich przejazdów kolejowych w Polsce. Nie są one wyposażone w żadne systemy ani urządzenia zabezpieczenia ruchu, co powoduje, że to właśnie na nich dochodzi do największej liczby niebezpiecznych wypadków.

System będzie ostrzegał kierowców o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego lub niebezpiecznego skrzyżowania, będzie rejestrował zachowanie pojazdu na przejeździe a dzięki wykorzystaniu modułu sztucznej inteligencji będzie monitorował przestrzeganie przez kierowców przepisów ruchu drogowego.

System SafeCross poprzez automatyczną klasyfikację zarejestrowanych zdarzeń dostarczy precyzyjnych informacji o zidentyfikowanych niepożądanych sytuacjach.

Wykorzystanie przez odbiorców systemu pozwoli na:

  1. poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz szczególnie zagrożonych skrzyżowaniach drogowych,
  2. poprzez dodatkową sygnalizację oraz nieuchronność wykrycia naruszenia przepisów, zmniejszenie liczby zdarzeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego,
  3. w konsekwencji zmniejszenie liczby ofiar i poszkodowanych,
  4. zmniejszenie strat finansowych wynikających z wyłączenia z eksploatacji uszkodzonych pociągów lub odtworzenia i odbudowy torowiska,
  5. poprawę płynności funkcjonowania przewozów kolejowych wynikającą z mniejszej ilości zdarzeń.

System SafeCross będzie mógł być zasilany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), co umożliwi jego zastosowanie w&nbps;warunkach braku dostępu do konwencjonalnych źródeł energii.

System składa się  z rozmieszczonych na przeciwstawnych pasach ruchu dwóch zestawów kamer, radaru i znaku STOP z dodatkowym oświetleniem. Jak również z urządzeń rejestrujących oraz z urządzeń sieciowych służących do przekazywania danych oraz z infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do obsługi serca systemu jakim jest oprogramowanie SAFECROSS. Stworzone w ramach projektu oprogramowanie, dzięki wykorzystaniu modułu sztucznej inteligencji pozwala na analizę zdarzeń w wielu lokalizacjach i w systemie ciągłym. Algorytmy sztucznej inteligencji wyręczą personel  w zadaniach żmudnego przeglądania nagrań. Dzięki temu możliwa będzie kontrola zachowań kierowców bez konieczności zbędnego angażowania czynnika ludzkiego.

 

Nazwa beneficjenta: Elmontaż Sp.z o.o.- Lider Konsorcjum, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - Konsorcjant. Wartość projektu: 7 306 950,88 zł. Wartość dofinansowania: 4 855 771,12 zł. Okres realizacji 01.09.2020r.- 31.08.2023r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Bdań i Rozwoju 1/4.1.4/Projekty aplikacyjne