ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Przyłączanie odbiorców Tauron

Kompleksowe przyłącza

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że z uwagi na wygaśnięcie umów z Tauron Dystrybucja S.A. w listopadzie 2021 na obszarach:

1. Obszar Żywiec- tj. miasto Żywiec, gmina Łodygowice , gmina Lipowa

2. Obszar Jeleśnia Gilowice-tj. gmina Ślemień, gmina Gilowice, gmina Łękawica, gmina Jeleśnia, gmina Koszarawa, gmina Świnna

3. Obszar Węgierska Górka-tj. gmina Radziechowy-Wieprz, gmina Węgierska Górka, gmina Miloówka

4. Obszar Szczyrk Rajcza- tj. miasto Szczyrk, gmina Buczkowice, gmina Rajcza, gmina Ujsoły

Firma Elmontaż Sp. z o.o.nie wykonuje nowych przyłączy na tym terenie. Wykonywane są tylko zadania zlecone do dnia 30.11.2021 roku.

Wszelkie pytania na temat zleceń z 2022 roku na wyżej wymienionych obszarach proszę kieroweać do Tauron Dystrybucja S.A.

Elmontaż Sp.z.o.o. wykonuje prace związane z przyłączeniem Odbiorców do sieci energetycznej.

W latach 2022-2023 na terenie gmin: Bielsko-Biała Zachód, Bielsko-Biała Wschód, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice, Wilkowice. Realizacja związana jest z opracowaniem projektu a następnie wykonaniem przyłącza. Powyższe prace są wykonywane w ramach umowy zawartej przez Elmontaż Sp. z.o.o. z Tauron Dustrybucja S.A.

W latach 2019-2021 na terenie gmin: Żywiec, Kozy, Wilamowice, Wilkowice, Bestwina, Bielsko-Biała Wschód, Bielsko-Biała Zachód,Jasienica, Jaworze, Jeleśnia, Gilowice, Węgierska Górka, Szczyrk oraz Rajcza. Realizacja związana jest z opracowaniem projektu a następnie wykonaniem przyłącza. Powyższe prace są wykonywane w ramach umowy zawartej przez Elmontaż Sp. z.o.o. z Tauron Dustrybucja S.A.

W latach 2017-2018 na terenie gmin: Żywiec, Kozy, Wilamowice, Wilkowice, Bestwina, Wadowice, Kalwaria. Realizacja związana jest z opracowaniem projektu a następnie wykonaniem przyłącza. Powyższe prace są wykonywane w ramach umowy zawartej przez Elmontaż Sp. z.o.o. z Tauron Dustrybucja S.A.

W latach 2015-2016 na terenie gmin: Żywiec, Lipowa, Łodygowice, Czernichów, Czechowice-Dziedzice, Bestwina, Wadowice, Sucha Beskidzka, Bielsko-Biała Zachód, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice, Jeleśnia, Gilowice, Koszarawa, Świnna, Ślemień, Łękawica, Buczkowice, Wilkowice, Szczyrk, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy- Wieprz oraz Milówka.

 

Ponadto informujemy, iż firma Elmontaż Sp. z o. o. ma w swojej ofercie wykonywanie wewnętrznych linii zasilających WLZ.

 

Czynności wymagane do uzyskania przyłączenia do sieci:

 • ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TAURON DYSTRYBUCJA S.A. O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA.

  Więcej informacji jak wypełnić wniosek można uzyskać w Rejonie Dystrybucji lub na stronie: Tauron Dystrybucja

 • PO OTRZYMANIU WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA PODPISAĆ UMOWĘ PRZYŁĄCZENIOWĄ Z TAURON DYSTRYBUCJA

  (ważne aby przy podpisywaniu umowy podać telefon kontaktowy).

 • TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ZLECA OPRACOWANIE PROJEKTU

  i wykonanie przyłącza wykonawcy wybranemu w drodze przetargu (na lata 2019/2021 jest to firma Elmontaż sp. z o.o.).

 • PO OTRZYMANIU ZLECENIA PROJEKTANT KONTAKTUJE SIĘ TELEFONICZNIE Z ODBIORCĄ

  celem dokonania niezbędnych uzgodnień takich jak lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego oraz trasa przebiegu przyłącza.

 • PROJEKTANT WYKONUJE UZGODNIENIA BRANŻOWE Z WŁAŚCICIELAMI SIECI UZBROJENIA TERENU

  tj. Rozdzielnia Gazu, Telekomunikacja Polska oraz właściwa spółka wodociągowa oraz ewentualnie uzgodnienia z zarządcą drogi. Po opracowaniu dokumentacji projektowej projektant składa projekt do Tauron Dystrybucja S.A. w celu zatwierdzenia projektu do realizacji. Zatwierdzony projekt zostaje przekazany do działu wykonawstwa. Po zamówieniu materiałów, zaplanowaniu możliwego terminu realizacji oraz zamówieniu wyłączenia napięcia (gdy jest to wymagane), kierownik powiadamia telefonicznie Odbiorcę o terminie przystąpienia do prac wykonawczych. Następnie po wykonaniu robót budowlano-montażowych wykonawca zgłasza je w Tauron Dystrybucja S.A. do odbioru technicznego. Na tym etapie kończy się zakres firmy Elmontaż.

 • W TYM CZASIE ODBIORCA POWINIEN WYKONAĆ INSTALACJE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU ORAZ WLZ

  (wewnętrzną linię zasilającą pomiędzy szafką pomiarową a rozdzielnią główną w budynku) i dokonać w Tauron Dystrybucja „zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia” (druku zgłoszenia do pobrania na stronie: zgłoszenie gotowości

 • PO WYKONANIU POWYŻSZYCH ETAPÓW, TAURON DYSTRYBUCJA S.A. PRZYSYŁA POCZTĄ DO ODBIORCY FAKTURĘ Z OPŁATĄ ZA PRZYŁĄCZENIE ORAZ OFERTĘ UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ.

  Po opłaceniu faktury oraz podpisaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, Tauron Dystrybucja S.A. montuje układ pomiarowy, który pozwoli na korzystanie z energii elektrycznej.