ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Przebudowy linii średniego napięcia (SN)

Koordynator ds. przyłączy Ryszard Sewera
Tel. 662 135 999, e-mail: rsewera@elmontaz.pl

 

W trakcie realizacji zadań związanych z budową sieci SN zauważyliśmy pojawiające się coraz częściej oczekiwania naszych klientów, dotyczące budowy sieci SN lub przebudowy istniejących napowietrznych sieci SN. Takie realizacje umożliwiają dużo mniej kolizyjne współistnienie koniecznych do codziennego życia sieci SN z pozostałą infrastrukturą oraz w wielu przypadkach eliminują przeszkody budowlane pojawiające się w przypadku istnienia na określonym obszarze linii SN. Linia kablowa w odróżnieniu od napowietrznej może być ułożona wzdłuż granicy działki nie kolidując z planowanymi przez właściciela działki inwestycjami. To z kolei zwiększa atrakcyjność danego obszaru nie tylko w aspekcie finansowym, ale również z punktu widzenia bezpieczeństwa, krajobrazu, czy też możliwości jego zagospodarowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów uruchomiliśmy usługę polegającą na kompleksowej przebudowie linii SN. Umożliwi to Państwu uwolnienie się z uciążliwego sąsiedztwa widocznych na co dzień kabli i słupów linii SN, a także pozwoli przekształcić nieatrakcyjne na dzień dzisiejszy działki, gdzie znajduje się tego typu infrastruktura na interesujące obszary pod inwestycje budowlane.

Firma Elmontaż Sp. z o.o. proponuje przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi polegającej na przebudowie linii SN. Proponowana usługa obejmuje następujące etapy prac:

Lp. Etapy realizacji prac Konieczny czas (minimum dni)
* 1 Podpisanie umowy wstępnej 10
* 2 Określenie zakresu przebudowy 10
* 3 Przygotowanie szacunkowej oferty 10
4 Uzgodnienie z TAURON warunków technicznych przebudowy SN 30
5 Podpisanie ostatecznej umowy na prace projektowe i budowlane 15
6 Podpisanie porozumienia pomiędzy TAURON i klientem 21
7 Przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji projektu 30
8 Przygotowanie dokumentacji projektowej 90
9 Uzgodnienie techniczne dokumentacji z TAURON 21
10 Wystąpienie o pozwolenie na budowę (zgłoszenie) 60
11 Prace budowlane 60
 

Bazując na naszym doświadczeniu proponujemy Państwu przeprowadzenie całości prac przez profesjonalną kadrę, co przyczyni się do rozwiązania problemów, które z względu na ich złożoność są trudne do realizacji we własnym zakresie.

 

* Koszt 800 zł netto - odliczany od wartości podpisanej umowy.