ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Projekty WFOŚ i GW

PROJEKT

,,Modernizacja kotłowni zasilającej budynek magazynowo - biurowy w Żywcu przy ulicy Ks. Pr. St. Słonki 54’’ o wartości 42 300,00 PLN został zrealizowany w roku 2014/2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w ramach „Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza Cześć 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

 

Wartość projektu: 42 300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 33 729,00 PLN

Cele projektu:
    1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył PM10–0,08 Mg/rok
    2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył PM2,5–0,07 Mg/rok
    3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 29,41 Mg/rok
Kampania edukacyjna

 

Zjawisko niskiej emisji polega na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw, głównie węgla. W porze jesienno - zimowej kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy nad wieloma budynkami, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi zaczyna pojawiać się czarny dym, który zawiera substancje, szkodliwe dla środowiska i człowieka. Największy problem stanowią lokalne kotłownie i piece które ogrzewają budynki jednorodzinne i wielorodzinne, niestety coraz częściej w piecach i kotłach oprócz węgla spalamy co popadnie plastikowe odpady, śmieci, czy gumowe odpady, a jeżeli węgiel to nisko gatunkowy, ponieważ jest najtańszy. Większość instalacji grzewczych nie posiada układu oczyszczania spalin i wszystko z komina ląduje w powietrzu, budynki są słabo docieplone, dlatego trzeba spalić jeszcze więcej paliw aby je ogrzać.

Czy widząc rok rocznie takie działania zdajemy sobie sprawę jaki ma wpływ nieodpowiedzialne zachowanie człowieka na drugiego człowieka? Najbardziej odczuwalną konsekwencją takiego działania jest pogorszenie się stanu zdrowia ludzi. Choroby które od czasu pojawienia się problemu były rzadkością stały się codziennością . Oddychamy zatrutym powietrzem i dlatego coraz częściej chorujemy na choroby układu oddechowego, zaburzenia centralnego układu nerwowego, choroby serca, nowotwory, osłabienie płodności oraz inne schorzenia które są konsekwencją zatruwania powietrza.

Jaki ma wpływ nieodpowiedzialne zachowanie człowieka na otaczające go środowisko? Niepożądane objawy związane z niską emisją to kwaśne deszcze, które miedzy innymi powodują zakwaszenie gleby, zaburzenia rozmnażania ptaków, przyczyniają się również do pogorszenia stanu lasów.

Jak zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska ?
Problem niskiej emisji jest i jeszcze długo pozostanie obecny w życiu codziennym, możemy już dzisiaj rozpocząć działania które będą miały na celu ograniczenie niskiej emisji.
- Jeżeli mamy kocioł o przestarzałej konstrukcji grzewczej opalany paliwem stałem możemy go wymienić na nowy lub zmodernizować tak aby cały system spełniał normy dotyczące sprawności i emisji zanieczyszczeń,
- Kupujmy paliwa z pewnych źródeł pochodzenia, które mają niską zawartością siarki,
- Możemy modernizować budynki przez docieplenie, uszczelnienie okien, działania te zmniejszają ilość spalanego paliwa a tym samym ilość trujących związków które z komina wydostają się do środowiska,
- Jeżeli jest taka możliwość podłączmy budynek do sieci ciepłowniczej.

Realizacja „Programu ograniczania niskiej emisji”, umożliwiającego dofinansowanie modernizacji niskosprawnych instalacji grzewczych znajduje się na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/

 

W trosce o przyszłość naszą i naszych pokoleń zróbmy krok do przodu nie przechodźmy obojętnie obok dymiących kominów, ślepo wierząc, że przecież nas to nie dotyczy.

 

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”