ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Oferta

Kompleksowe wykonawstwo w zakresie:

  • MONTAŻU STACJI TRANSFORMATOROWYCH WRAZ Z URUCHOMIENIEM
  • LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH
  • PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
  • INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH NN I SN
  • Sieci szerokopasmowych
  • Sieci teletechnicznych i słaboprądowych
  • Sterowania ruchem kolejowym
  • Systemów automatyki przemysłowej
  • Montażu rozdzielnic przemysłowych
  • Modernizacja istniejących stacji transformatorowych, rozdzielnic na obiektach przemysłowych