ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Dane kontaktowe


ELMONTAŻ SP. Z O. O.

ul.Ks.Pr.St.Słonki 54
34-300 Żywiec
NIP: 553 - 22 - 52 - 006

SEKRETARIAT

tel.: +48338610240, +48338610241
fax: +48338613492

PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE

tel.: +48338610911

Poczta firmowa

Biuro

biuro@elmontaz.pl

Oferty

oferty@elmontaz.pl

Księgowość

ksiegowosc@elmontaz.pl

Zarząd

Telefon e-mail
Prezes Zarządu Marcin Caputa 33 861 02 40 mcaputa@elmontaz.pl
V-ce Prezes Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Anna Szklarczyk 33 861 02 40 aszklarczyk@elmontaz.pl
Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji Adam Stęchły 508 127 334 astechly@elmontaz.pl
Członek Zarządu Dyrektor ds. Marketingu i Przygotowania Produkcji Jarosław Bąk 508 127 337 jbak@elmontaz.pl

DZIAŁ MARKETINGU I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Telefon e-mail
Z-ca Dyrektora ds.Marketingu i Przygotowania Produkcji Dariusz Izydor 882 116 808 dizydor@elmontaz.pl
Z-ca Dyrektora ds.Marketingu i Przygotowania Produkcji Łukasz Dudzik 662 225 581 ldudzik@elmontaz.pl
Kierownik Przygotowania Projektu Tomasz Skiba 734 161 135 tskiba@elmontaz.pl
Kierownik Przygotowania Projektu Paweł Przybyła 734 161 074 pprzybyla@elmontaz.pl

Dział produkcji

Telefon e-mail
Z-ca Dyrektora ds. Produkcji Sławomir Dratnal 668 426 498 sdratnal@elmontaz.pl
Kierownik Zespołu Budów Piotr Madej 668 426 476 pmadej@elmontaz.pl
Kierownik Zespołu Budów Robert Sobański 662 135 978 rsobanski@elmontaz.pl
Kierownik Robót Józef Kublin 662 135 982 jkublin@elmontaz.pl
Kierownik Robót Maciej Nowak 660 499 919 mnowak@elmontaz.pl
Kierownik Robót Grzegorz Bryś 662 142 639 gbrys@elmontaz.pl

dział projektowania

Telefon e-mail
Koordynator ds. przyłączy Ryszard Sewera 662 135 999 rsewera@elmontaz.pl
Kierownik pracowni projektowej Przemysław Fojtuch 508 127 333 pfojtuch@elmontaz.pl
Starszy Projektant Marian Błachut 662229482 mblachut@elmontaz.pl
Projektant Michał Kapustka 662 135 984 mkapustka@elmontaz.pl

dział realizacji, magazyn

Telefon e-mail
Kierownik ds. Realizacji i Rozliczeń Maciej Jastrzębski 662 135 983 mjastrzebski@elmontaz.pl
Specjalista ds. zakupów Mateusz Loranc 664 097 942 mateuszl@elmontaz.pl

dział transportu

Telefon e-mail
Kierownik Bazy i Transportu Piotr Caputa 662 135 988 pcaputa@elmontaz.pl