ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Działania na rzecz społeczności

Elmontaż Sp. z o.o. od lat angażuje się w działalność prospołeczną i charytatywną. Z dbałością i troską reagujemy na problemy potrzebujących, dlatego też każdego roku staramy się odpowiadać na prośby jakie otrzymujemy, przede wszystkim z lokalnych środowisk. Wspieramy wiele inicjatyw, w głównej mierze dotyczące dzieci i młodzieży.