ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Anschluss der Abnehmer aus der Tauron

Komplexe Anschlüsse

Elmontaż Sp.z.o.o. verrichtet die Arbeiten in Zusammenhang mit dem Anschluss der Abnehmer ans Elektrizitätsnetz.

 

In den Jahren 2015-2016 auf dem Gebiet der Gemeinden: Żywiec, Lipowa, Łodygowice, Czernichów, Czechowice-Dziedzice, Bestwina, Wadowice, Sucha Beskidzka, Bielsko-Biała Zachód, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice, Jeleśnia, Gilowice, Koszarawa, Świnna, Ślemień, Łękawica, Buczkowice, Wilkowice, Szczyrk, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy- Wieprz und Milówka.

In den Jahren 2017-2018 auf dem Gebiet der Gemeinden: Żywiec, Kozy, Wilamowice, Wilkowice, Bestwina, Wadowice, Kalwaria. Die Ausführung hängt mit der Projektbearbeitung und dem Anschluss zusammen. Obige Arbeiten werden im Rahmen des Vertrags zwischen Elmontaż Sp. z.o.o. und Tauron Dustrybucja S.A. verrichtet.

Außerdem teilen wir mit, dass die Firma Elmontaż Sp. z o. o. auch die Ausführung der inneren Speiseleitungen WLZ anbietet.

Die Ausführungskosten für die inneren Speiseleitung WLZ betragen 70,00 Zloty + Mwst. pro 1 laufendes Meter.

Czynności wymagane do uzyskania przyłączenia do sieci:

 • Złożyć wniosek do Tauron Dystrybucja S.A. o określenie warunków przyłączenia.

  Więcej informacji jak wypełnić wniosek można uzyskać w Rejonie Dystrybucji lub na stronie: http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/dom-jednorodzinny/zasilanie-nowego-obiektu/Strony/warunki-przylaczenia.aspx

 • Po otrzymaniu warunków przyłączenia podpisać umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja

  (ważne aby przy podpisywaniu umowy podać telefon kontaktowy).

 • Tauron Dystrybucja S.A. zleca opracowanie projektu

  i wykonanie przyłącza wykonawcy wybranemu w drodze przetargu (na lata 2015/2016 jest to firma Elmontaż sp. z o.o.).

 • Po otrzymaniu zlecenia projektant kontaktuje się telefonicznie z Odbiorcą

  celem dokonania niezbędnych uzgodnień takich jak lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego oraz trasa przebiegu przyłącza.

 • Projektant wykonuje uzgodnienia branżowe z właścicielami sieci uzbrojenia terenu

  tj. Rozdzielnia Gazu, Telekomunikacja Polska oraz właściwa spółka wodociągowa oraz ewentualnie uzgodnienia z zarządcą drogi. Po opracowaniu dokumentacji projektowej projektant składa projekt do Tauron Dystrybucja S.A. w celu zatwierdzenia projektu do realizacji. Zatwierdzony projekt zostaje przekazany do działu wykonawstwa. Po zamówieniu materiałów, zaplanowaniu możliwego terminu realizacji oraz zamówieniu wyłączenia napięcia (gdy jest to wymagane), kierownik powiadamia telefonicznie Odbiorcę o terminie przystąpienia do prac wykonawczych. Następnie po wykonaniu robót budowlano-montażowych wykonawca zgłasza je w Tauron Dystrybucja S.A. do odbioru technicznego. Na tym etapie kończy się zakres firmy Elmontaż.

 • W tym czasie Odbiorca powinien wykonać instalacje wewnętrzne w budynku oraz WLZ

  (wewnętrzną linię zasilającą pomiędzy szafką pomiarową a rozdzielnią główną w budynku) i dokonać w Tauron Dystrybucja „zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia” (druku zgłoszenia do pobrania na stronie: http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/dom-jednorodzinny/zasilanie-nowego-obiektu/Strony/wykonanie-przylacza.aspx

 • Po wykonaniu powyższych etapów, Tauron Dystrybucja S.A. przysyła pocztą do Odbiorcy fakturę z opłatą za przyłączenie oraz ofertę umowy dystrybucyjnej.

  Po opłaceniu faktury oraz podpisaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, Tauron Dystrybucja S.A. montuje układ pomiarowy, który pozwoli na korzystanie z energii elektrycznej.