ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Starkstromleitungen und fernmeldetechnische Leitungen

Komplexe Ausführung im Bereich der Starkstromleitungen (SN, NN) und der fernmeldetechnischen Leitungen (Freiluftslinien und Erdlinien)


Bezeichnung der Investitionsaufgabe Besteller Referenzen
Prace energetyczne na terenie firmy Nemak Poland. Nemak Poland Sp z.o.o Referenzen
Modernizacji linii kablowych Czechowice -Dziedzice. Enion Bielsko-Biała Referenzen
Oświetlenie ulicy Sąsiedzkiej, Siękiewicza. Urząd Miasta Żory
Przebudowa układu komunikacyjnego CH Auchan w Mikołowie. Przebudowa układu komunikacyjnego CH Auchan w Mikołowie. Referenzen
Przebudowa układu komunikacyjnego CH Auchan w Mikołowie. IMB-Podbeskidzie Skoczów Referenzen
Prace elektroenergetyczne związane z wykonaniem zasilania 15 kV zakładu. Eaton Automotiv System Sp z.o.o. Bielsko-Biała Referenzen
Przebudowa ulicy Sobieskiego w Bielsku-Białej. Drogi i Mosty Sp z.o.o Referenzen
Budowa mostu wraz z dojazdami nad rzeką Koszarawą. Mostmar Referenzen
Prace techniczne i elektroenergetyczne. Gemini Park Referenzen
Budowa drogi expresowej s69 Bielsko -Biała -Żywiec-Zwardoń. Hermann-Kirchner Sp.zo.o Referenzen
Budowa ulicy Traugutta w Bielsku-Białej , sieć elektroenergetyczna i teletechniczna. P .W. Radex Spółka z.o.o Bielsko -Biała Referenzen
Przebudowa drogi powiatowej 2642 ul Cieszyńska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 945. Dromil Spólka z.o.o. Żywiec Referenzen
Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 w Bielsku - Białej Budimex S.A. Kraków Referenzen
Projekt techniczny oraz budowa linii napowietrznej. Z.G.O. Bielsko-Biała Referenzen
Budowa Północnego obejścia miasta Żywca II etap . Mota -Engil Central Europe. Kraków Referenzen
Przebudowa skrzyżowania DW nr 938 w Cieszynie Eurovia Polska S.A Referenzen
Budowa zasilania w energię elektryczną CTL Maczki Bór i terenów inwestycyjnych-budowa elektroenergetycznych linii kablowych 20 kV z GPZ Dańdówka wraz z budową stacji Transformatorowo-rozdzielczej Bór Zachód CTL Maczki-Bór S.A. Sosnowiec. Referenzen
Modernizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilajacej Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie . Grupa Żywiec S.A. Referenzen
Oczyszczalnia ścieków komunalnych dla Gminy Chybie -prace elektroenergetyczne Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A Referenzen
Prace wykonane na terenie TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku-Białej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku-Białej Referenzen
Budowa Północno-Wschodniej Obwodnicy miasta Bielsko-Białej Hermann Kirchner Polska Sp.z.o.o. Łódz Referenzen
Rozbudowa drogi krajowej 52 od km 21+888,40 do km 22+282,00 w mieście Kęty w ramach budowy zachodniej obwodnicy Kęt -etap I odcinek południowo - zachodni. Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach Referenzen
Wykonanie prac zwiazanych z przyłączeniem odbiorców na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Kęty. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku-Białej Referenzen
Budowa drogi ekspesowej S1 Pyrzowice - Podwarpie etap III odcinek węzeł Pyrzowice - węzeł Lotnisko km 0 + 300,00 do 2 + 158,00 oraz od 2+158 do 2 +550 Konsorcjum: Strabag Sp. z.o.o. i Heilit +Worner Budowlana Sp.z.o.o. Referenzen
Przebudowa drogi krajowej 69 w Bielsku - Białej. Odcinek od ul.Górskiej do ul.Prostej Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Gliwice. Referenzen
Kompleksowa instalacja oświetlenia i prac elektroenergetycznych w hali Odlewni Magnezu w Bielsku- Białej. Finnweden Polska S.A Bielsko-Biała Referenzen
Budowa mostu na rzece Skawie w miejscowości Maków Podhalański w km 43+731 w ciągu drogi krajowej nr 28 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ,,Intercor,,Sp.z.o .o. o Referenzen
Budowa mostu na rzece Biała w miejscowości Grybów w km.156 + 986.43 w ciagu drogi krajowej nr 28. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Poddbeskidzie. Referenzen
Wykonanie instalacji kablowej zasilania oczyszczalni ścieków EDF Rybnik. EDF Polska S.A. Referenzen
Budowa Drogi Ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichowy - węzeł Wrocław(A1), odcinek 2 ( węzeł Walichowy bez węzła - węzeł Złoczew wraz z węzłem) Strabag Sp.z.o.o Referenzen
Rozbiórka i budowa linii napowietrzno-kablowej 15 kV GPZ Wadowice-Kalwaria odg.Dąbrówka, kolidujące z budową nasypu kolejowego i drogowego w Dąbrówce, wykonanego w ramach budowy Zbiornika Świnna Poręba Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Referenzen
Rozbiórka i budowa linii napowietrzno-kablowej 15 kV GPZ Wadowice-Kalwaria odg.Dąbrówka, kolidujące z budową nasypu kolejowego i drogowego w Dąbrówce, wykonanego w ramach budowy Zbiornika Świnna Poręba Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Referenzen
Budowa kabla SN 15 kV pomiędzy elektrownią wodną w Świnnej Porębie a GPZ Wadowice . Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Referenzen
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie iluminacji Starostwo Powiatowe w Żywcu Referenzen
Budowa hali Valeo w Czechowicach Dziedzicach ZIKIT Kraków Referenzen
Oświęcim ul.Fabryczna, Gmina Miasto Oświęcim, przyłączenie zakładu produkcyjnego budowa ZK SN linii kablowej SN- etap I TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku-Białej Referenzen
Budowa linii kablowej 15kV od projektowanej stacji kontenerowej Międzybrodzie Bialskie Chełmek do projektowanego ZK SN na odgałęzieniu do stacji Międzybrodzie Bialskie Andaluzja TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku-Białej Referenzen
Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich - etap II PHU Tomart S.C. Referenzen