• pl
  • en
  • de
 
Dziennik "Puls Biznesu" potwierdza przynależność fimy ELMONTAŻ Sp. z o.o. do elitarnego klubu Gazel Biznasu grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
Orły Polskiego Budownictwa pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju I Nagroda w kategorii: Infrastruktura inżynieryjna, drogowa, kolejowa i energetyczna.
„Osobowość Ziem Górskich” w kategorii Duży Przedsiębiorca ziem Górskich przyznaną przez Koalicję Marek Ziem Górskich.
Przebudowy linii średniego napięcia

Przebudowy linii średniego napięcia (SN)

Telefon kontaktowy: Z-ca Dyrektora do Spraw Produkcji Mieczysław Harężlak
Tel. 795 113 618, e-mail: mharezlak@elmontaz.pl

 

W trakcie realizacji zadań związanych z budową sieci SN zauważyliśmy pojawiające się coraz częściej oczekiwania naszych klientów, dotyczące budowy sieci SN lub przebudowy istniejących napowietrznych sieci SN. Takie realizacje umożliwiają dużo mniej kolizyjne współistnienie koniecznych do codziennego życia sieci SN z pozostałą infrastrukturą oraz w wielu przypadkach eliminują przeszkody budowlane pojawiające się w przypadku istnienia na określonym obszarze linii SN. Linia kablowa w odróżnieniu od napowietrznej może być ułożona wzdłuż granicy działki nie kolidując z planowanymi przez właściciela działki inwestycjami. To z kolei zwiększa atrakcyjność danego obszaru nie tylko w aspekcie finansowym, ale również z punktu widzenia bezpieczeństwa, krajobrazu, czy też możliwości jego zagospodarowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów uruchomiliśmy usługę polegającą na kompleksowej przebudowie linii SN. Umożliwi to Państwu uwolnienie się z uciążliwego sąsiedztwa widocznych na co dzień kabli i słupów linii SN, a także pozwoli przekształcić nieatrakcyjne na dzień dzisiejszy działki, gdzie znajduje się tego typu infrastruktura na interesujące obszary pod inwestycje budowlane.

Firma Elmontaż proponuje przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi polegającej na przebudowie linii SN. Proponowana usługa obejmuje następujące etapy prac:

Lp. Etapy realizacji prac Konieczny czas (minimum dni)
* 1
Podpisanie umowy wstępnej
10
* 2
Określenie zakresu przebudowy
10
* 3
Przygotowanie szacunkowej oferty
10
4
Uzgodnienie z TAURON warunków technicznych przebudowy SN
30
5
Podpisanie ostatecznej umowy na prace projektowe i budowlane
15
6
Podpisanie porozumienia pomiędzy TAURON i klientem
21
7
Przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji projektu
30
8
Przygotowanie dokumentacji projektowej
90
9
Uzgodnienie techniczne dokumentacji z TAURON
21
10
Wystąpienie o pozwolenie na budowę (zgłoszenie)
60
11
Prace budowlane
60

Bazując na naszym doświadczeniu proponujemy Państwu przeprowadzenie całości prac przez profesjonalną kadrę, co przyczyni się do rozwiązania problemów, które z względu na ich złożoność są trudne do realizacji we własnym zakresie.

 

* Koszt 400 zł netto - odliczany od wartości podpisanej  umowy.

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.