• pl
  • en
  • de
 
Dziennik "Puls Biznesu" potwierdza przynależność fimy ELMONTAŻ Sp. z o.o. do elitarnego klubu Gazel Biznasu grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
Orły Polskiego Budownictwa pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju I Nagroda w kategorii: Infrastruktura inżynieryjna, drogowa, kolejowa i energetyczna.
„Osobowość Ziem Górskich” w kategorii Duży Przedsiębiorca ziem Górskich przyznaną przez Koalicję Marek Ziem Górskich.
Projekty WFOŚiGW

 

PROJEKT
,,Modernizacja kotłowni zasilającej budynek magazynowo - biurowy w  Żywcu przy ulicy Ks. Pr. St. Słonki 54’’
o wartości 42 300,00 PLN został zrealizowany w roku 2014/2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w ramach „Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza Cześć 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
 
 
Wartość projektu:                       42 300,00 PLN
Wartość dofinansowania:           33 729,00 PLN
 
Cele projektu:
   1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył PM10–0,08 Mg/rok
   2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył PM2,5–0,07 Mg/rok
   3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 29,41 Mg/rok

 Kampania edukacyjna

 

Zjawisko niskiej emisji polega na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw, głównie węgla. W porze jesienno - zimowej kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy nad wieloma budynkami, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi zaczyna pojawiać się czarny dym, który zawiera substancje, szkodliwe   dla środowiska i człowieka. Największy problem stanowią lokalne kotłownie i piece które ogrzewają budynki jednorodzinne i wielorodzinne, niestety coraz częściej w piecach  i kotłach oprócz węgla spalamy co popadnie plastikowe odpady, śmieci,  czy gumowe odpady,  a jeżeli węgiel to nisko gatunkowy, ponieważ jest najtańszy. Większość instalacji  grzewczych nie posiada układu oczyszczania spalin i wszystko z komina ląduje w powietrzu, budynki są słabo docieplone, dlatego trzeba spalić jeszcze więcej paliw aby je ogrzać. 
   
Czy widząc rok rocznie takie działania  zdajemy sobie sprawę  jaki ma wpływ nieodpowiedzialne zachowanie człowieka   na drugiego człowieka?
Najbardziej odczuwalną konsekwencją takiego działania jest pogorszenie się stanu zdrowia ludzi. Choroby które od czasu pojawienia się problemu były rzadkością stały się codziennością . Oddychamy zatrutym powietrzem i dlatego coraz częściej chorujemy na choroby układu oddechowego, zaburzenia centralnego układu nerwowego, choroby serca, nowotwory, osłabienie płodności oraz  inne schorzenia  które są konsekwencją zatruwania powietrza.
 
Jaki ma wpływ nieodpowiedzialne zachowanie człowieka    na otaczające go środowisko?
Niepożądane objawy związane z niską emisją to kwaśne deszcze, które miedzy innymi powodują zakwaszenie gleby, zaburzenia rozmnażania ptaków, przyczyniają się również do pogorszenia stanu lasów.
 
Jak zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska ?
Problem niskiej emisji jest i jeszcze długo pozostanie obecny w życiu codziennym, możemy już dzisiaj rozpocząć działania które będą miały na celu ograniczenie niskiej emisji.
♦Jeżeli mamy kocioł o przestarzałej konstrukcji grzewczej opalany paliwem stałem możemy go wymienić na nowy lub zmodernizować tak aby cały system spełniał normy dotyczące sprawności i emisji zanieczyszczeń,
♦Kupujmy paliwa z pewnych źródeł pochodzenia, które mają niską zawartością siarki, 
♦Możemy modernizować budynki przez docieplenie, uszczelnienie okien, działania te zmniejszają ilość spalanego paliwa a tym samym ilość trujących związków które z komina wydostają się do środowiska,
♦Jeżeli jest taka możliwość podłączmy budynek do sieci ciepłowniczej.

Realizacja „Programu ograniczania niskiej emisji”, umożliwiającego dofinansowanie modernizacji niskosprawnych instalacji grzewczych znajduje się na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/

 

 

W trosce o przyszłość naszą i naszych pokoleń zróbmy krok do przodu nie przechodźmy obojętnie obok dymiących kominów, ślepo wierząc, że przecież nas to nie dotyczy.

 

 

 

 „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

 

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.