• pl
  • en
  • de
 
Dziennik "Puls Biznesu" potwierdza przynależność fimy ELMONTAŻ Sp. z o.o. do elitarnego klubu Gazel Biznasu grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
Orły Polskiego Budownictwa pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju I Nagroda w kategorii: Infrastruktura inżynieryjna, drogowa, kolejowa i energetyczna.
„Osobowość Ziem Górskich” w kategorii Duży Przedsiębiorca ziem Górskich przyznaną przez Koalicję Marek Ziem Górskich.
Projekty UE

Identydikacja unijna

 
Nazwa projektu: Firma bliżej szkoły 
Umowa o dofinansowanie: WND-RPSL.11.02.03-24-02C4/16.
Nazwa Beneficjenta:Elmontaż Sp.z.o.o.  

Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa i numer zapytania ofertowego.Załączniki do pobrania.
Zapytanie ofertowe nr 1/2016 o nazwie:
,,Zakup 11 zestawów komputerowych''

Zapytanie ofertowe 1/2016

Wyniki

Zapytanie ofertowe 2/2016 o nazwie:
Zakup stanowiska do ćwiczeń  systemu Uni Train firmy Lucas Nulle lub równowazne

Zapytanie ofertowe 2/2016

Wyniki

Zapytanie ofertowe 3/2016o nazwie
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego  A4

Zapytanie ofertowe 3/2016

Wyniki


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

Nazwa projektu:
,,Wdrażanie nowych technologii budowy sieci światłowodowych -zakup urządzenia wdmuchiwarki do światłowodu''
Umowa o dofinansowanie:
UDA -RPSL.01.02.03-00-140/12-00
Koszt kwalifikowany:
84 500,00 zł netto
Wartość dofinansowania:
50% kosztów kwalifikowalnych
Nazwa Beneficjenta:
ELMONTAŻ Sp.z.o.o..Ks.Pr.St.Słonki 54,34-300 Żywiec
 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Nazwa i numer zapytania ofertowego. Załączniki do pobrania.
Zapytanie ofertowe nr 1/2013 o nazwie:
,,Zakup urządzenia wdmuchiwarki do światłowodu''
Odpowiedzi                         

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.